Våre historier:

Klosterlam

Lammekjøtt utenom det vanlige

Dyr

Lam

Sted

Rogaland

Spesialitet

Lammekjøtt utenom det vanlige

Kort fortalt

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster. Det er i dag 46 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam inn til konseptet.

Produksjonssted

Nortura Forus

Merker

Spesialitet Unik Smak

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster. Bygningene og store områder rundt har opp igjennom tidene vært både høvdingesete, kongsgård, kloster, herregård og slektsgard.

Klosteret var et maktsentrum og eide store gardparter over hele Rogaland. Det er på denne historiske grunnen vi produserer kanskje noe av det mest smakfulle og møre lammekjøttet i landet.

Det er i dag 46 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam til Klostergarden, Lammene blir valgt ut etter strenge kvalitetskriterier for fett, kjøttfylde og størrelse. Kun lam som oppfyller disse kriteriene kommer på markedet som Klosterlam. Klosterlam har fått tildelt Spesialitetsmerket for den unike smaken produktene har.

Lammene beiter ute ­på lettsaltet havbeite ­ gjennom hele beitesesongen. De beiter kun i øyriket i nærheten av Utstein Kloster, det sikrer at vi har god kontroll med dyrene hele året og gjør at vi kan dokumentere alle ledd i produksjonen.

– Inger Lise Rettedal, bonde

Henriette B. Eriksen

Henriette B. Eriksen

Henriette B. Eriksen

Jeg jobber med storfe og vilt. Kontakt med meg gjerne dersom du har en ídé til en spennende storfeserie eller et viltprodukt, som du ønsker å dele med norske forbrukere.

Lukk Kontakt Henriette