Våre historier:

Grasfôra kyr

Storfe som har spist minst 90 % gras gjennom livet sitt.

Dyr

Storfe

Rase

Norsk kjøttfe

Sted

Hele landet

Spesialitet

Fôr

Kort fortalt

Storfe som har spist minst 90 % gras gjennom livet sitt.

Produksjonssted

Hele landet

Merker

Nyt Norge

Kyr i Norge har tilgang til store mengder naturlig gras. Grasfôra storfe er kjøtt fra kyr som har spist minst 90 prosent gras i løpet av livet sitt, og dermed omdannet gras og utmarksbeite til næringsrik mat. Alle kyr som tilfredsstiller kravene til grasfôra-konseptet, blir sortert ut til denne spesialvarestrømmen.

God dyrevelferd

Til grunn for grasfôra-konseptet ligger den aller høyeste grad av dyrevelferd. Ku og kalv har gått fritt sammen, både i fjøset og på beite gjennom hele sommeren. I vinterhalvåret går ku og kalv fritt sammen inne i fjøset. Da spiser også kua gras, i form av ensilert (konservert) gras fra rundballer. Kalven får all melka fra kua.

Miljøvennlig og bærekraftig 

Ved at kyrne nesten bare spiser gras blir det mindre behov for kraftfôr. I kraftfôr for storfe kommer ofte ca. 10 prosent av energien fra soya, for å sikre nok protein. Soya kan ikke dyrkes her i landet og må derfor importeres, først og fremst fra Brasil. Ved å la kua spise mest mulig gras, bidrar vi til å øke selvforsyning av dyrefôr, noe som er vår klare målsetting innenfor det grønne skiftet.

Vi tar Norge i bruk og hindrer gjengroing

I Norge har vi store grasvoller og naturlige beiteområder for husdyr. FN oppfordrer alle land til å produsere mest mulig mat. Derfor må vi i Norge utnytte våre grasvoller og utmark til drøvtyggere. Får vi for mye kjøtt, kan vi heller eksportere til land som ikke har naturlige forutsetninger for kjøttproduksjon på naturens premisser, slik som vi kan.

Beiting motvirker gjengroing, som er et økende problem, blant annet med tanke på turismen: Geirangerfjorden er for eksempel ikke like vakker om alt er gjengrodd i dalsidene. En annen positiv, lite kjent bi-effekt er at beiting opprettholder mangfoldet av arter, som insekter og planter som har beitemarka som sitt naturlige habitat, eller "bolig" i naturens verden.

 

Henriette B. Eriksen

Henriette B. Eriksen

Henriette B. Eriksen

Jeg jobber med storfe og vilt. Kontakt med meg gjerne dersom du har en ídé til en spennende storfeserie eller et viltprodukt, som du ønsker å dele med norske forbrukere.

Lukk Kontakt Henriette


Flere konsepter


Klosterlam

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster. Det er i dag 46 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam inn til konseptet.

Livèchekylling

I Østfold ligger våre 3 gårder som produserer Livèchekylling; Løken, Nedre Grini og Frøshaug gård. Her lever kyllingen i rolige og tilrettelagte miljø.

Edelgris fra Vega

Vegagris er et bærekraftig svinekonsept fra Nord-Norge. 11 dedikerte produsenter fôrer grisen med tang fra områder på Helgelandskysten – etter gammel tradisjon.