Våre historier:

Lam fra Hallingskarvet

Fôret på førsteklasses fjellmeny

Dyr

Lam

Sted

Hallingskarvet

Spesialitet

Høyfjellslam

Kort fortalt

Lam som beiter på 1000 – 1600 meters høyde rundt Hallingskarvet

Produksjonssted

Nortura Gol

Merker

Spesialitet Unik Smak

Disse lammene beiter og koser seg på mellom 1000 og 1600 meters høyde i fjellområdene rundt Hallingskarvet. Det setter sitt preg på kjøttet. Lammene plukkes ut på bakgrunn av spesielle kvalitetskriterier som kjøttfylde, fett, beiteområder og EUROP-klassifisering.  

Prosjekt startet av bøndene

Hallingskarvet Lam ble startet opp som et prosjekt i 1994 av produsenter i Hallingdal, og fra 1997 overtok Nortura ansvaret. Målet var å få frem de spesifikke egenskapene ved lam som går i høyfjellet gjennom spesielle kvalitetskrav.

I dag har Kjøttcompagniet ansvaret for å vedlikeholde og drive konseptet videre. Vi tar hånd om alt som har med produkt og sortimentsutvikling å gjøre. Vi sørger for at produktene blir riktig merket og registrert i ulike databaser i henhold til bransje- og matsikkerhetskravene.

Hallingskarvet i Meny-butikkene

Hallingskarvet-produkter finnes i alle Meny-butikker hele året. Sortimentet er variert og spennende, og produktserien baserer seg på å utnytte hele dyret. 

Henriette B. Eriksen

Henriette B. Eriksen

Henriette B. Eriksen

Jeg jobber med storfe og vilt. Kontakt med meg gjerne dersom du har en ídé til en spennende storfeserie eller et viltprodukt, som du ønsker å dele med norske forbrukere.

Lukk Kontakt Henriette

Gilde Lam fra Hallingskarvet er tildelt Spesialitetsmerket for unik smak fra Matmerk og er anbefalt av MENY-Lauget.    

Vel bekomme!