Våre historier:

Økologiske konsepter

Nortura skal være i ledersetet på økologiske konsepter i samarbeid med kundene og bli oppfattet som en av de viktigste aktørene på økologi innen 2020

Dyr

Storfe, småfe og egg

Sted

Hele landet

Spesialitet

Storfe, småfe og egg

Kort fortalt

Nortura Kjøttcompagniet skal være i ledersetet på økologiske konsepter i samarbeid med kundene og bli oppfattet som en av de viktigste aktørene på økologi

Produksjonssted

Hele landet

Merker

Nyt NorgeDebio økologiskNøkkelhull

Nortura var tidlig ute i markedet med økologiske produkter. I 2009 lanserte vi Nordgården, som var et økologisk konsept bestående av 43 varelinjer. Vi var for tidlig ute og vi brant fingrene på en dyr satsing som vi senere måtte trekke, rett og slett fordi etterspørselen ikke fantes.

Vi er nå på vei tilbake i markedet, men for å utvikle en langsiktig tilstedeværelse tror vi på en balansert vekst. Vi har laget en strategi på økologi og har målsettinger om å være den ledende produsenten i Norge.

Rundt 600 av Nortura sine 18 800 eiere driver økologisk landbruk. Disse bøndene må følge internasjonale regler som blant annet forbyr bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i forbindelse med fôrproduksjon. Dessuten har dyr på økologiske gårder krav på større plass enn på andre gårdsbruk, og de skal ha mulighet til å gå ut. Det er også regler for hvor mye kraftfôr dyrene kan få.

Bente Avseth-Bakke

Bente Avseth-Bakke

Bente Avseth-Bakke

Jeg jobber som leder av Kjøttcompagniet og er involvert i det meste. Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du har noe du lurer på.

Lukk Kontakt Bente

Nortura satser på økologi og har målsettinger om å være den ledende produsenten i Norge. Nortura mener at det konvensjonelle jordbruket, basert på den norske landbruksmodellen, må stå for volumene i matproduksjonen, men det er mange gode overføringsverdier mellom de to driftsformene – de har godt av hverandre for fortsatt vekst.

I dag har vi et stort utvalg av storfeprodukter, spekepølse, egg og småfe til jul.