Les Livèchekylling

Livèchekylling

I Østfold ligger våre 3 gårder som produserer Livèchekylling; Løken, Nedre Grini og Frøshaug gård. Her lever kyllingen i rolige og tilrettelagte miljø.

Økologiske konsepter

Nortura Kjøttcompagniet skal være i ledersetet på økologiske konsepter i samarbeid med kundene og bli oppfattet som en av de viktigste aktørene på økologi

Klosterlam

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster. Det er i dag 46 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam inn til konseptet.

Edelgris fra Vega

Vegagris er et bærekraftig svinekonsept fra Nord-Norge. 11 dedikerte produsenter fôrer grisen med tang fra områder på Helgelandskysten – etter gammel tradisjon.